Organising Committee

Coordinator: Yannis Ziogas.
Program Coordinators: Geert Vermeire, Yannis Ziogas.
Hospitality Coordinator: Cynthia Gerothanasiou.
Graphic Design: Aspasia Voudouri.
Secretary: Sofia Grigoriadou, Giota Terzi.
Accountant: Anastasia Grosdani, Melpomeni Lypitka, Vicky Vasileiou.
Website: Yorgos Drosos.
Digital Archive: Sofy Papadopoulou.
Video and photo documentation: Vasilis Ioakeimidis, Kostas
Ioakeimidis, Christos Ioannidis, Vasilis Kalognomis, Katerina
Mihalarou, Marianthi Noutsou, Sofy Papadopoulou, Themis Papanagiotou,
Ariadni Pediotaki, Rania Schoretsaniti, Anni Tsevdomaria, Margarita
Tsoulouha.
Editing of the Conference Proceedings: Chronis Karahalios, Yorgos
Paliatsios, Aris Mavromatis.
Editing of English Texts: Lydia Matthiews, Sinead Corcoran, Chronis
Katachalios.
Coordination of the Artistic Station/ On-Site Supervision of the
Enounters Process:: Kyriakos Iliadis/Vicky Vasileiou (coordinators),
Panagiota Antonopoulou, Theokli Dimitropoulou, Vasilis Ioakeimidis,
Kostas Ioakeimidis, Vasilis Kalognomis, Katerina Mihalarou, Marianti
Noutsou, Themis Papanagiotou, Ariadni Pediotaki, Anni Tsevdomaria,
Margarita Tsoulouha, Evita Voudouri.
Coordination of the Conference Venue: Cynthia Gerothanasiou, Sofy
Papadopoulou.
Powerpoint: Iris Bournazou.